dönüşüm


  • Ahmet cemal'in kitaba sonsöz olarak yazdığı yazıdan bir cümleyle daha iyi anlaşılacak olan kafka eseridir.

    "Birey olmasını başaranlara düşman kesilen son toplumlar ve bu toplumların en güçlü temeli olan, çocuklarının hep iyiliğini, gerçekte ise sürekli köleliğini isteyen son aile yapıları yeryüzünden silinene değin, kafka'nın dönüşümü geçerliliğini ve güncelliğini koruyacaktır."