müddei iddiasını ispatla mükelleftir


  • bir iddiayı öne süren kişi/makam, bu iddiasını desteklemek ve kanıtlamakta zorunludur, anlamında kullanılan b1r söz.
    yani diyor ki: “yok öyle konuşup konuşup kuyuya bir taş atıp kaçmak, gel bir açıkla bakalım bunu neden söyledin, nasıl söyledin, var mıdır kanıtların, gel hele.”