tanrının insanlığa hediye olarak yarattığı kişiler


  • tabi ki de Peygamberlerdir. Ayet var. Peygamberler olmasa dini, Allah'ı nasıl bilecektik? Hiç düşünmez misiniz, Hiç akletmez misiniz yahu?