türkiye'de 5 yılda 10.900 erkeğin intihar etmesi


  • Başlığı cinsiyetçilik olarak algılanmamasını umarak, bu başlığın isimlendirilmesi kadınlara kıyasen dikkate değer bir erkek intihar oranıdır diyerek ifade etmiş olayım. Yoksa kadınların intiharı ayrıca bir sorunumuzdur.

    bu başlığin tüik verilerilerine dayandiğinı ifade ederek herhangi bir şüpheye yer vermek istemem. Tüik'te ki intihar verileri ortalama olarak, yılda 3,100 kişinin intiharı ve bu intiharların ortalama olarak cinsiyet ayrımı şu şekilde, erkekler intihar edenlerin %70'ini kadınlarsa %30'unu oluşturuyor.

    Bununla alakalı şahsi görüşüm şu şekildedir; genel algının aksine bulunduğumuz toplumun erkeklerinde dezavantajlı olduğu ciddi problemlerin var olduğunu farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dikkat edin, genel algı kavramını kullandım. Çünkü günümüz kültürün üstünde büyük bir etkiye sahip olan feminizm'in toplum sorunlarını tek taraflı ele alması ve propagandalarını topluma lanse ediş biçimi dolayısıyla, bir kültürel anlayış haline gelen erkeklerin kötülüğün kaynağı algısı söz konusudur. Öyle ki böyle bir istatistiğin feminizm'in bir sorun olarak dikkat çekmemesi buna delildir.

    Bu ifadelerim altına bir anti-feminist olarak imza atıyorum.

    İlgili istatistiklerin ss 'leri