popüler şeyleri sevememek


 • Müslüman olanlara hitap edersem, Kuran'da pek çok ayette insanların çoğunun yanılgı içerisinde olduğundan bahsedilir.
  Enam 116 gayet nettir: "Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar."

  Burada ise müslüman olmayanlara hitap edecek olursam; insanların pek çoğu düşünmeyen, sorgulamayan durumda olduğundan, popülariteyi oluşturan bu çoğunluğun tercihlerini kıstas kabul edip, "best"leri benimsemek saçmalık olacaktır.

  Bütün bunlar demek değildir ki bu kitlenin seçimleri tümden zırvadır. Hayır efendim, pek tabii bu kitlenin çok doğru ve mantıklı seçimleri de olabilir. Fakat, samanlıkta iğne aramaya lüzum var mıdır?

  Bu sefer şöyle bir sıkıntı da meydana gelebilir: Ya insanların geneli popüler olanı reddetmeye başlarsa? O halde, onlar da mı yanılgı içerisindedir? Bu soruya, üzerinde fazla düşünmeden vereceğim cevap şu olacaktır: Popüler olan, popüler olanı terk etmek olduğu zaman insanlar popüler olanı terk etmeyi terk edeceğinden, sanırım ilk başladığımız yere dönüp yukarıdaki önermelerin doğru olduğunu kabul edeceğiz.

  Belki de tamamen zırvalamışımdır. Kim bilir?