blog


  • insanların duygu ve düşüncelerini dünya ile paylaşmak için kullandıkları, genellikle yazılardan oluşan web sitesi.