yaşı gereği

  • mesela 45 yaşına gelip saçları dökülen biri için de yaşı gereği saçları dökülüyor örneği kullanılır ve teklifsiz konuşma da yaşının etkisiyle yaşının etkisi yüzün den manasın da denir.