vergi hukuku

  • Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

    Ayrıca son vizemdir. Burdan hocasına söylemek istediğim iki çift lafım var. İnşallah o başına kuş pisler emi. Tipsiz.
  • ülkemizdeki en teknik hukuk dalıdır. vergi hukukunu takip eden ve iyi bilen insanlar, güzel para kazanan insanlardır.
  • hiç sevmediğim bir derstir.
  • hukuk fakültelerinde okutulan ders kitabı da ödediğimiz vergiler kadar ağır olan hukuk dalı.