venedikte ölüm

  • Yaşlanmakta, hayatı bitişe doğru gitmekte ve yazın hayatında tıkanma noktasına gelmekte olan bir yazarın, “kaçmak, eserinden, donuk, soğuk ve hummalı bir ödevle sınırlanmış her günkü yerlerden uzaklaşmak” amacıyla Venedik’e seyahat etmesini ve burada 14 yaşındaki bütün tariflerin üzerinde güzel, bir Yunan ilahı kadar güzel on dört yaşındaki bir çocuğa tutulmasını anlatan thomas mann novellası.

    “İnsanlar bir sanat eserini niçin şöhrete eriştirdiklerini bilmezler. Sanat anlayışından yoksun, eserde bunca ilgiyi haklı gösterecek yüzlerce üstünlük bulduklarını düşünürler ama alkışın asıl nedeni, tartıya gelmeyen bir şeydir: yakınlık duygusu!” Diyor kitapta. Yazarın durduğu noktadan bakınca benim bu metinde bulamadığım şey de bu oldu belki. Ne dil ne anlatım ne de herhangi farklı sebeple yakınlık kurabildik kendisiyle. Olmadı maalesef. Olsun.