vardar ovası

 • türk halk müziği eseridir..

  bestesi ve güftesi anonimdir..

  Hicaz Makamında okunur..

  şarkının ortaya çıkışı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte bazı hikâyeler vardır. bu hikâyelerden en fazla kabûl göreni aktaracağım.
  14. yüzyılın sonlarına doğru 1. murat döneminde osmanlının balkanlara açılma politikası sırasında üsküp ve kosova kuşatılır. kuşatma sürerken civarda yaşayan halktan bazı insanlar osmanlıya sığınmaktadır. şarkının kahramanı genç kız da o süreçte bu osmanlıya sığınanlar arasındadır.
  bu süreçte kahramanımızın yolu Çandarlı Ali Paşa'nın oğlu çandarlı halil paşa ile kesişir. kuşatma sonunda kosova fethedilir. ardından ordunun büyük kısmı anadoluya döner. orduyla beraber rumeli'den pek çok insan da(bazıları zorla bazıları isteyerek) anadoluya gelir. gelenler arasında kahramanımız da vardır. bazı kaynaklarda çandarlı halil paşa'ya gönlünü kaptırdığı için anadoluya geldiği belirtilmektedir. rumeli'den gelen pek çok kişi gibi kahramanımızda ana yurduna özlem duymaktadır. bu hasretlik sonrasında genç kızın bu şarkıyı yazdığı rivayet edilmektedir..

  şarkının bazı sözleri kesinlik kazanmamıştır. bazı kaynaklarda nakarat kısmı kazanamadım sıla parası olarak geçerken bazı kaynaklarda ise kazanamadım rakı parası olarak geçer. çoğunluğun hâkim olduğu görüş sıla parası şeklindedir. ben müzeyyen senar'dan kazanamadım rakı parası şeklinde duyduğum için şarkının bu hâline âşinâyım. giriş kısmında geçen dağın da hangi dağ olduğu tartışılmaktadır. bazı kaynaklarda maya dağ bazı kaynaklarda işe şar dağ olarak geçmektedir..

  vardar ovası, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasındadır..

  şarkıyı farklı sanatçıların dışında pek çok koro ve orkestra da seslendirmiştir..

  şarkının sözlerinin aşağıya bırakıyorum..

  Maya/şar dağ'dan kalkan kazlar
  Al topuklu beyaz kızlar
  Yârimin yüreği sızlar
  Eylenemem aldanamam
  Ben bu yerlerde duramam

  Vardar ovası, Vardar ovası
  Kazanamadım sıla/rakı parası

  Maya/şar dağ'ın yıldızıyım
  Ben annemin bir kızıyım
  Efendimin sağ gözüyüm
  Eylenemem aldanamam
  Ben bu yerlerde duramam

  Vardar ovası, Vardar ovası
  Kazanamadım sıla/rakı parası
 • 2018 de çıkarttığı "bu toprakların sesi" albümüyle evrencan gündüz de yorumlamıştır.

  tık