upload bilinmezi

  • insanların upload'ı pek umursamamasından ötürü internet paketlerinde ve tarifelerinde upload konusundan hiç bahsedilmemesi ya da çok az bahsedilmesi.