uçmak

  • Çeşitli mekanik/organizmik araçlar kullanarak yerçekimine meydan okumak anlamına gelen bir fiildir.

    İşte şöyle bir şey'dir.
  • Şu zamanda en büyük keramet samimi olmaktır. Bırakın uçmak kuşlara mahsus kalsın..
  • Gök tanrı inancında 'cennet' kelimesine karşılık gelen sözcüktür. zıttı olan cehennem ise 'tamu' veya 'tamag' kelimelerinin karşılığıdır.

    bugün halen anadoluda bir insan vefat ettiğinde "yolu uçmağ olsun" , bir düşman öldüğünde "tamuya gitti" denilir.
  • genelde rüyalarımda gerçekleştirdiğim eylem.