üç nokta

 • Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir.

  Bitmemiş veya bitirilmemiş cümlelerin sonun konur. Bazılarında okuyucunun cümleyi zihninde tamamlaması beklenir.

  Söylenmek, belirtilmek istenmeyen ve kaba sayılan, söylenmesi ahlâken çirkin görülen kelimelerin yerine konur.

  Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu, aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için kullanılır.

  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

  Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

 • ergenlerin bir söz paylaştığında sonuna koyduğu noktalama işareti. iki veya dört olabiliyor.
 • Kullanıldığı yere göre Küfür etkisi yaratır. Küfürü yazmazsın fakat ima edersin. Güzeldir.
 • soluklanıyorum,bitirmedim devam edeceğim demektir.
 • Yan yana konur.

  Bir de bunun iki tanelisi var, o da üst üste konur.

  (bkz: noktalama işaretleri)
  (bkz: punctuations)
 • eksiltili yani yüklemi olmayan cümlenin sonuna konur.
 • profilime sabitlenmiş entry.