transhümanizm - blog sözlük

transhümanizm

  • ileri teknoloji ile insanları geliştirebileceğimizi ve bunun yapılması gerektiğini savunan görüştür. transhumanist düşüncenin arkasındaki temel konsept; genetik muhendisliği, nanoteknoloji, klonlama ve diğer teknolojiler ile ölümsüz bir hayat yaratmanın mümkün olduğu ve bunun yapılması gerektiğidir. bu döngüyü gerçekleştiren insanlara ise
    (bkz: transhuman) denir