tiz-i reftar olanın payine damen dolaşır

  • divan şairlerimizden hatemî ibrahim bey'e ait bir beyitten alıntı olan söz, 'hızlı giden kişinin ayağına eteği dolaşır' anlamındadır.

    erişir menzil-i maksûduna âheste giden
    tîz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır