tez önerisi

  • yüksek lisans veya doktora tezi yazmadan önce yapılacak çalışmayla ilgili konu, amaç, yöntem, verilerin analizi gibi hususları belirlemek için yapılan çalışma. Adamı yiyip bitirir, net! bunu yazarken kırk takla atan ben tezi nasıl yazacağım diye de sordurur.