telkin

  • bir duyguyu, bir düşünceyi birinin belleğine sokma, ona aşılama.
  • Etik olup olmadığı tartışılan psikoterapi parametresidir.

    Ama şu var, telkini kabul edip terapiste itaat eden hastalarda tedavi yüzde doksan olumlu sonuç veriyor.

    Yani itaat etmek bazen iyi bir şey..