teleoloji

  • erekbilim olarak tercüme edilebilir. basit anlamda her şeyin bir "amaç" doğrultusunda hareket ettiğini ve bu amacın ne olduğunu araştıran felsefi sistemdir. çöptür.