tanjant

  • Tanjant, trigonometrik bir fonksiyondur. "tan" ile ifade edilir. Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir.
  • her seferinde tanju okan'ı aklıma getiren terim.
  • karşı / komşu olarak öğrenilen, bir kere öğrendikten sonra soruları çerez gibi çözerken aşırı zevk veren trigonometri konusudur.
  • Yakın gelecekte kimi ailelerin çocuklarına verecek eksantrik isim bulamadıklarında başvuracakları isimler arasında az biraz potansiyeli olan terimdir