stoma

  • Stoma açılması anorektal cerrahi sonrası zaman zaman tercih edilen bir yöntem. Stoma, kalın ya da ince bağırsağın, karın duvarına ağızlaştırılmasına denir.