sosyal biliş

  • "İnsanları nasıl anlarız onlar hakkında izlenimlere ve yargılara nasıl varırırz?" gibi sorulara cevap vermeye çalışan sosyal pisikolojinin alt dalı olarak tanımlanır.