salih akdemir

 • daha önceki bir yazımdan alıntılayarak buraya aktarıyorum:

  "Prof. Dr. Salih Akdemir 1950 yılında doğmuş ve 2014 yılınca vefat etmiş. Ankara İlahiyat mezunu olan Akdemir, ilk doktorasını Fransa’da hukuk alanında Roma ve İslam hukukunu mukayese ederek yapmıştır. İkinci doktorasınıysa Ankara Üniversitesinde tefsir alanında yapmıştır.

  Arapça, İbranice, Süryanice, Aramice, Akadça, Latince, Klasik Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Almanca, Boşnakça bilen (toplam 14 dil) Salih Akdemir, 30 kadar dille ilgilenmiştir.

  Sami dilleriyle olan ilişkisiyse 90’lı yıllara kadar uzanıyormuş. Bahsini edeceğimiz kitap da bu merakın ürünüdür.

  Ayrıca kendisi Ankara Üniversitesi bünyesinde lisans ve lisansüstü derslerde Sami dillerinin yanında Yunanca ve Latince de okutmuştur.

  Aynı çalışmanın bir ürünü olarak üniversite bünyesinde Sami Dilleri Araştırma Merkezinin kurulması için adımlar atmıştır.

  Ömrünün son 5 yılını Kur’an’daki kelime köklerinin aslî karşılıklarını karşılaştırmalı Sami dilleri metoduyla bulmaya adayan Akdemir’in “Kur’an Sözlüğü” projesi de maalesef yarım kalmıştır."

  Bir öğrencisinin kendisi hakkında yazdıklarını anlattığı yazı için:
  Mehmet Akif KOÇ, Prof. Dr. Salih Akdemir (1950-2014) Hocamızın Ardından, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/581195