potansiyelli

  • potansiyel gizil hırslılık demek olduğu için gizil olarak hırslı gizil olarak deli kanlı manasın da denir.