perikoronitis

 • "peri + coron + itis" kelimeleriyle oluşturulmuş bir çeşit hastalık tanımıdır.
  peri: etrafında
  coron: kuron (dişin tepe kısmı, taç kısmı)
  itis: "inflamasyon, iltihap" anlamında son ek
  yani kelime anlamı olarak "pericoronitis", "dişin kuronu, tepesi etrafındaki iltihap" anlamına gelmektedir.
  Perikoronitis'in tıbbî tanımıysa "kısmen sürmüş bir dişin (yani bir kısmı içeride kalmış dişin) kuronunu (dişin tepesi, üst kısmı) çevreleyen yumuşak dokuların inflamasyonu" şeklindedir.

  perikoronitis genelde yarı gömük alt yirmilik diş/ alt 3. molar dişte görülür.
  dişin sürmeye başlamasıyla ağız mukozası dişin kuronuyla delinir ve ikisi arasında ağız boşluğuyla irtibatlı dar bir aralık oluşur. bu aralık yemek artıklarının tutunması ve bakterilerin birikmesi için uygun bir ortam halini alır. neticede bölge, enfeksiyona uygun hale gelir.

  hastalarda görülebilen şikayetlerse şunlardır:
  inflamasyonlu ve ödemli bölgeye temasta spontan ağrı
  ilerleyen vakalarda halsizlik, düşkünlük vb.
  ağızda kötü koku ve tad
  kulağa ve boğaza yayılan ağrı
  ateş

  bazı vakalarda inflamasyon diş etinde kalmayıp çene kemiğine kadar yayılabilmektedir.

  perikoronitisin sebepleri arasındaysa;
  stres
  kötü beslenme
  uykusuzluk
  gibi bağışıklığı zayıflatan faktörlerin yanında,
  kötü ağız hijyeni
  yarı gömük diş çevresinde bakterilere uygun habitat (aslında bu da kötü ağız hijyeniyle ilişkilendirilebilir) gösterilmektedir.