panteizm

  • evrende görüp görebileceğiniz, duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz her şeyin tanrının bir parçası olduğunu savunan dini görüş. belli bir tanrı yoktur, her şey tanrıdır.

    ayrıca dini görüşten daha çok felsefe içeren bir görüş olduğu için modern dünyada büyük ilgi görür.
  • (bkz: tasavvuf)
  • evrendeki her şeyin tanrı olduğunu iddia eden bir akımdır. panteizm içerisinde doğa oldukça önemli bir yere sahiptir. tüm tanrıcılık olarak türkçeleştirilmiştir.
  • tanrı yoktur demenin bir başka şekli olarak da düşünebilir. (en azından bazı filozoflar için)
  • Panteizm ile Panenteizm arasındaki fark şudur: Panteizmde her şey Tanrı'dır. Panenteizmde ise her şey Tanrı'dan oluşmuştur.