özgür yazılım

  • Aşağıdaki dört hakkı kullanıcılara sunan yazılım.

    0. Yazılımı istediğiniz gibi çalıştırabilme
    1. Yazılımın kaynak kodunu edinebilme
    2. Bu kaynak kodu istediğiniz gibi değiştirebilme
    3. Yazılımın bir kopyasını veya değiştirilmiş halini paylaşabilme