osmanlıca şiirler

 • Çemende cûy-veş bu cüst-ü-cûlar hep senünçündür
  Miyân-ı bülbülânda güft ü gûlar hep senünçündür
  Sen ey kişt-i emel neşv ü nemadan dûrsın amma
  Sehâb-âsâ dökülmek ebrûlar hep senünçündür

  N’ola bir kerre meyi itsen kenara ey dür-i yekta
  Hurûş-ı mevc mevc arzular hep senünçündür
  Gel ey mest-i tegâfül bir nigâh it hâl-i mestâna
  Reh-i meyhanede bu hây-u hûlar hep senünçündür

  Sezâdur sâ’ıd-ı sîmînün itsem heykel-i gerden
  Bana pür-hışm ü kîn olmak adûlar hep senünçündür
  Reg-i tâk-i hafâdan cûşa gel ey bâde-i tahkik
  Kadehler şişeler hamlar sebûlar hep senünçündür

  Niçün ey nazm-ı Nâbî taze taze cilve itmezsin
  Kalemden safhaya bu ser-fürûlar hep senünçündür.
  buradan daha fazla şiirler vardır.