örgütsel adalet

  • üzerinde az düşünülmüş ve az çalışılmış kavramlardandır.

    hiyerarşik suretle teşkilatlanmış bir grubun/takımın üyeleri arasında adalet ve insancıllığın hakim olması, barış ortamının hüküm sürmesidir.

    Liderin etik değerlere riayet etmesi, grupta doğrudan örgütsel adaletin tesis ve temin edilmesi neticesini doğurur. Etik kurallar çerçevesi doğrultusunda yapılandırılmamış bir hegemonyada ise örgütsel adalet bulunmaz, aksine kaos ve şiddet hüküm sürer.

    (↑↑↑ bilimsel makale okurken entry girmenin üslupsal etkileri (bkz: swh))