ontoloji

  • varlık felsefesi.
  • Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin.
  • Varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı; varlıkbilim. Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalıdır. felsefi bir yaklaşım olarak ele alınması eski Yunan’a, özellikle Aristoteles’e değin iner.
    Ontolojinin dayandığı temel soru 'Var olan nedir?' şeklinde özetlenebilir. Bu soru bir seviye daha ileriye götürülerek daha derin sorular sorulabilir: 'varlık nedir?', 'var olmak bir özellik midir?', 'birşeyin var olmadığını söylemek tam olarak ne demektir?', 'birşeyin var olduğunu veya var olmadığını iddia eden cümleler birer sav mıdır, daha fazlası mıdır?', 'Nesne nedir?', “madde nedir?', 'fiziksel olmayan kelimelerin var olduğunu söylemek ne demektir?' (zaman, sayılar, ruh, Allah gibi), 'bir varlığın özelliği ne demektir?', 'Özellikleri ile madde arasında nasıl biri ilişki vardır?', 'Varlığın özelliğinin değişmesi ne demektir?' (örneğin farabi’nin felsefesinde “şekil cevhere bulaşır” denilmesi gibi) bu sorular daha da çoğaltılabilir. Ontoloji iki kavram üzerine kuruludur: Çevreseller (küllî, tümel, universal) ve Öz (maddenin cevheri, töz, substance). örneğin insan bir varlıktır ve insanlık da bu varlığın tümel halidir.