nef'i

 • asıl adı ömer olan, divan edebiyatı şairidir. kasideleriyle ünlüdür, kendi zamanında ve sonrasında yaşamış şairlerin neredeyse hepsine etki etmiştir. 1572-1635 yılları arasında yaşamıştır.
  şiirleri sonrasında kendisine kafir denecek kadar sert eleştirilere dahi, usta kalemiyle hiciv yazarak cevaplar vermiştir.
  "Müftü efendi bize kâfir demiş
  Tutalım ben O'na diyem müselman
  Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere
  İkimiz de çıkarız orda yalan"
 • Bana köpek demiş Tahir efendi
  iltifatı buradan bellidir
  Zira benim mezhebim gereği
  Köpek tahir'dir

  (tahir ismi temiz anlamına gelir)