mutabakat

1 entry daha

  • uzlaşma, anlaşma anlamlarına gelen kelime. muhasebe mesleğinde firmaların karşılıklı cari hesaplarını kontrol etmeleri anlamında sıkça kullanılır ve zaman zaman insanı bezdiren bir iştir.
  • insanlar, şirketler ve ülkeler arasında bir konu üzerinde söz birliğine varmak, uyuşmak, karara varmak, sözleşme.
  • Birde firmaların yaptığı Ba - Bs mutabakatı var. Onun için bile zilyontane program çıkmış. bkz : E-mutabakat
1 entry daha