mübarek

 • mübarek
  Arapça kökenli olup bereketli, kutsanmış anlamına gelir. Münir Derman şöyle der.
  "ALLAH kelamında:

  "Kaf ' Sûresinin 9. Âyetinde :

  "Biz Semâ' dan Mübarek su indirdik. Sudan her şeye hayat verdik. Yoksa inanmıyor

  musunuz?..." Buyurulmuştur.

  Cenab-ı HAKK bir çok şeylerden bahsederken "Mübarek" lâfzını söyler.

  Bu kelimenin Arapçadan başka dilde mukabili yoktur.

  Kelime olarak.

  Mübarek zeytun ağacı Mübarek Mekke Mübarek su

  Mübarek beraat gecesi...

  Mübarek kelimesiyle HAKK kendi yarattıklarını tenzih ediyor.

  Kendi Ecel-li Âlâlarını tesbih ediyor.

  Mübarek lafzını yerinde kullanmak ALLAH'ın yarattıklarını tesbih olur.

  Dikkat edilmelidir.

  Mübarek kelimesinin bir de gizli bir mânası vardır.

  İzah edilemez.

  "Hamden kesiran teyyiben mübareken fihî"

  "İçinde bir hamd, çokluk, temizlik, bereketli oluş olarak..." de bu gizlidir