mobbing

  • iş yerinde bireylere uygulanan, psikolojik yıpratma harekatı.
  • Mobbing aslında türkçede yıldırma taciz etme, bezdirme gibi kelimelerle ifade edilebilen, bir kişi ya da grubun, başka bir kişiye mevcut gücünü ya da pozisyonunu kötüye kullanılarak; süregelen veya kısa süreli şekilde psikolojik şiddet, baskı, taciz, aşağılama, tehdit vb. yolları ile duygusal ve sosyal saldırıda bulunması halidir.
    Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın, bir şakanın hedefi olmasıyla başlar her şey. Tacizci ima ve alay ile karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam oluşturarak onu psikolojik yıkıma ve bıkkınlığa sürüklemektetir. Bu durum bir işyerinde olabileceği gibi bir okulda, bir evde, sokakta veya alışveriş yapılan bir yerde bile olabilir.
    yazinin devami
  • En güzel örneği için banka çalışanlarına verilen hedefleri örnek gösterebiliriz. hedefi tutturduğunuz ay sonunda size bir aferin demek yerine daha fazlasını hedef olarak verirler. bir yerden sonra insanda hedef tutturma durumu bir işkenceye dönüşür. Mobbing bunun neresinde diye sorarsanız, hedefi tutturamadığınız ay yöneticinizle yaptığınız konuşmada saklıdır derim.