mihnet

  • sıkıntı, çile, mücadele ve zorluk anlamlarını içinde barındırır.    "Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden." -C. S. Tarancı.