malullük

  • malullük sigortası nedir? malul ve malullük aylığı nedir? çalışma gücünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücünün %60'ını kaybettiği kurum sağlık kurullarınca tespit edilen işçiye “malul” denir.
  • insanın erken yaşta emekli olmasını sağlayan bir durumdur.