leitmotif

  • sıkça işlenen, başvurulan tema.
    şiir veya düz yazıların sahipleri tarafından sıkça başvurulur.
    bir nevi blog yazarlarının çok tuttuğu konu üzerinden bloguna devam etmesi gibi.
  • Esasında müzikle ilgili bir terimdir. Tekrarlanan bölümleri ifade eder. Edebiyata ise müzikten geçmiştir.
    Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda Nüzhet'in kahkaları, Yalnızız romanında "çay iç" cümlesi, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Olric'in "efendim" ifadesi, Turgut'un "bat dünya bat" sözü leitmotiv örnekleridir.