laiklik

 • Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasında bulunan bir maddedir.

  Maalesef uygulanamamaktadır. Maalesef hükümet olan parti veya görüş kendisini devlet olarak görmek yerine parti olarak görmeye devam ediyor.

  sol yönetim sağ olsun dindar kesimi o kadar aşağılayıp hor gördüler ki, dinine bağlı insanlara o kadar yanlış şeyler yaptılar ki, laiklik denilen Atatürk ilkesini o kadar yanlış tanıttılar ki, şimdi sizin o dindar, yobaz, cahil dediğiniz kesim laikliği dinsizlik olarak görüyor.

  Sırf sizin bu yaptıklarınızdan dolayı, AKP 15 yıldır iktidarda ve tahminimce uzun bir süre daha iktidarda kalacak.

  Sol kesim maşaydı, maşa. AKP'yi kötünün iyisi yapan da onlardı. İkisini de tutan el farklı olsaydı keşke. AKP döneminde ahlaksızlık tavan yaptı, sağ diye değerlendirilen dindar kesimin çocukları ahlaksız yetiştirildi.

  Ve inanır mısınız sol kesim de AKPyi dindarlıkla suçladı. İnsanları özgür yaşatmamakla suçladı.

  Halbuki insanlar hiç olmadığı kadar özgür. Çünkü bir Ordu devleti olmaktan çıktı AKP döneminde bu ülke.

  asıl konularda aynı fikirdeydiler Çünkü hep, sol ve sağ. Ülkeyi sattılar yıllardır. Hep birlikte yaptılar bunu. Kamulaştırma adında her şeyimizi sattılar. Sözde borç ödediler. Hizmet adı altında kara para akladılar.

  Bunu AKP tek başına mı yaptı? Yapabilir mi? Hayır asla yapamaz.

  Laikliğin daha ne olduğunu bilmeyip de savunanlar var bu ülkede. Sanki laiklik islam karşıtlığı gibi tanıtıldı bu ülkede. Ve şu an kendinize sorun bu halk neden AKP'ye oy veriyor diye.

  Laiklik istemediği için.

  Çünkü laiklik yanlış tanıtıldığı için.

  Bazı insanların islam düşmanlığı yaptığı için.

  İnsanları köklerinden ayırmak istedikleri için.

  Ve şu an laik bir ülke olan Türkiye cumhuriyeti devletinde yaşıyoruz.

  İslam git gide yozlaşıyor. Ve bu durdurulamaz halde. Sizce bunun nedeni CHP AKP sağ sol ileri geri tartışmaları mı?

  Veya doların 4e vurmasının nedeni?

  Veya bölünmemiz?

  İnsanların birbirini geri zekalı olarak görmesi?

  Değil bence.

  Bu memlekette Sağcı-solcu, İlerici-gerici yoktur, Bu memlekette Namuslu ve namussuzlar vardır.
 • Din hürriyeti ve din ile devlet işlerinin ayrılığı olarak iki cephesi olan anayasal ilke. Laiklik yerine bazen sekülarizm ifadesinin kullanıldığı da olur, bununla birlikte bu yanlış bir kullanım olur. Zira seküralizm daha çok sosyolojik bir ifadedir. Dinin toplumsal hayattaki öneminin azalması ve dindarlığın zayıflaması manasına gelir.
 • 90 yıl önce tam da bugün * anayasamıza madde olarak eklenmiş bir ilkedir. kutlu olsun, daimliği baki kılınsın.

  asıl anlamı ile devletin dini bir kimliğinin olamayacağını; halkın hür iradesi ile dini gerekliliklerini, kendi dinine uygun olarak ifa edebilmesini belirtir. devlet düzeninin hiçbir kurumunda veya kamu personelleri nezdinde herhangi bir dinin mensuplarının bir diğeri karşısında hukuki ve sosyal anlamda üstünlük/baskı kuramaması için, kısaca toplumsal düzeni sağlamak için anayasamıza eklenmiştir.

  tabi din üzerinden çeşitli çıkarları bulunan kimseler veya zümreler, atatürk'ün bu ilkesini kasten yanlış yorumlayarak ve insanları bu kasıtları doğrultusunda manipüle ederek, devlete bir din/mezhep yüklemeye çalışmak gibi gafletlere düşmektedirler.
 • din ve devlet anlayışının ayrılması atatürk'ün getirdiği ilkelerden biri
 • türkiyede din ve devlet işlerini birbirinden ayırma kılıfı ardında " ladinilik " olarak uygulanıp toplumun kafasına çaka çaka zorla dayatılmaya çalışılan; 80 yıldır milletin kılığına kıyafetine kafayı takmış bulunan kara zihniyetin daha bilmem ne bela uygulamalarıyla ülkeyi sürekli geriye götüren sistemin; günümüzde yozlaşmaya yüz tutup kokuşmaya başlamasıyla koyu kemalistleri kudurtan, salyalar akıtan, müslüman toplum ve bireylere düşmanlığının trajik yansıması .....işte laikliğin türkiye üzerinde bıraktığı hazin hatıra..
« / 2