kurmaca metin

  • Kurmaca metin,yazınsal gelenekteki birtakım metinleri dışında bırakması olasılığıdır. Kurmaca metinde anlatılmak istenen şey kullanmalık metinlerden farklı olarak dolaylı anlatımla yazılır.Yani okuyucuya iletilen mesaj doğrudan verilmez. Sonunda okuyucunun metin hakkında yorum yapması istenir. Fabllar kurmaca metine örnek teşkil etmektedir.
  • İyidir ağlamak, beklerken. Dolar gözler önce, dudaklar hafifçe titrer. Hıçkırma sonra, hayır hıçkırma! Herkes başka yanar pişmanlıklarına. Zaten herkes bambaşka. Sevemez insan yolcu etmeyi kalbi, sevmemeli. Mesela sen sevebilir misin iki bulut arasındaki mesafeyi? Nefes alsa ciğer ne fayda. Yolcu ettin kalbini, sen de ağla. Geleceğini bildiğim günler, geleceğini bildiğim günleri geçti...

    entlovin blog - mesafeler