kuddisesırruh

  • Allah onun sırrını mukaddes etsin, onu kutlu kılsın gibi anlamlara göre islami övme cümlesi.

    bazı cemaat liderlerine böyle hitap edilir.

    not : aman diyorum. siz siz olun dikkatli olun.