kuantum fiziği

  • Madde ve ışığın atom ve atom altı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen, bildiğimiz fizik kurallarının altüst olabildiği bilim dalı.
  • en sözel anlamı ile, parçacık ölçeğindeki madde(cik)leri inceleyen fizik dalıdır. ancak bir kavram olarak ele alırsak, determinizme orta parmak çıkartan, her şeyin bir olasılık yasasına göre hareket ettiği gözlemini veren, gözlemci olmadığı takdirde varlık dediğimiz sahanın hiç de anladığımız gibi olmadığını gösteren fizik dalıdır.
  • bir türlü anlayamadığım fizik. Birde üstüne her şeyi kuantum fiziğine getirince ( Paralel evrenler vb ) iyice işin içinden çıkamaz hale geliyorum.
  • her şeyi tersine çeviren fizik kurallarıdır.