konkordato

  • Günümüzde birçok markayla adı anılan terimdir. İflas etmek ile karıştırılıyor olsa da bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.
  • batık durumda olan şirketlerin can suyu. konkordato bir nevi iyi niyetli borçlunun ''ben borçlarımı kabul ediyorum ve taksitler halinde ödemek istiyorum, beni cebri icra ile batırmayın, ben işletmemi ayakta tutayım, para kazanayım devlet de bana yardımcı olsun, sırayla borçlarımı ödeyeyim demesidir. konkordato icra iflas kanunu'nun 285-309 maddelerince düzenlenmiştir. konkordato ilan edilen şirkete devlet konkordato komiserliği atar. bu atanan komiserlik şirket alacaklarına sıra cetveli oluşturur. o sıraya göre ödemelerini borçlu şirket adına yapar.
  • Konkordato, ekonomik durumu büyük oranda bozulmuş ancak çalışkanlığını, dürüstlüğünü ve iyi niyetini koruyan firmaları korumak amacıyla ilan edilir. Kooperatiflerin ve firmaların ekonomik durumunu düzeltmeyi, iflas sürecinden kurtulmasını ve alacaklıların da güvenle alacaklarını alabilmelerini sağlar. Bu konuda destek için konkordato uzmanlarından yardım alabilirsiniz.