kızılelma

  • genellikle yanlışı olan "kızıl elma" kullanılsa da, bu bir tarih terimidir ve "kızılelma" şeklinde yazılıyor.
    iki ayrı manaya geliyor. ilki, "yeryüzündeki bütün türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü" şeklinde, ikincisi ise "osmanlılar tarafından roma ve viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad" olarak açıklanmış tdk'de. genel olarak roma şehri özelinde lanse edilse de, özellikle i. süleyman'ın saltanat yıllarında viyana ana kızılelmadır. bu konuyla ilgili yazılan şu yazımı da sizlerle paylaşayım, ilgilisi belki okur.