kişi başı milli gelir

  • Kişi başı milli gelir aslında ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirliyor. Yani kişi başı milli gelir ne kadar fazla oluyorsa, o ülkenin gelişmişlik seviyesi de o kadar fazla oluyor. Kişi başı milli geliri tanımlamak gerekirse, bir ülkenin gayri milli hasılatının o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman çıkan sonuca deniyor.

    Kişi başı milli gelir baz alınırken Amerikan Doları esas alınır. Kişi başı milli gelir sayesinde o ülkenin hangi düzeyde olduğu belli olur. Örneğin Amerika gelişmiş bir ülkeyken, Türkiye kişi başı milli gelirine göre gelişmekte olan bir ülke.

    Kişi başı milli geliri belirlemek sanıldığı kadar kolay değil. Dolar kuru sürekli değişen ülkelerde kişi başı milli gelir de değişiyor. Örneğin; o ülkenin para değeri arttığı zaman kişi başı milli gelir de artıyor. Fakat bu durum sabit kalmazsa yine kişi başı milli geliri etkiliyor.

    Kimi ülkelerde fiyatlar daha farklı olabiliyor. Bu durum da kişi başı milli gelire etki ediyor. Bu nedenle ülkeler arası karşılaştırmada satın alma gücü baz alınıyor. Kayıt olmayan ya da serbest çalışılan işler nedeniyle de kişi başı milli geliri belirlemek zorlaşıyor.