kısa günün kârı

  • bir gün içinde yoğun bir şekilde çalışıp birçok içi kolaylaştırdıktan veya bitirdikten sonra gelen iç rahatlamasıyla söylenir.
  • pek yoğun çalışılmayan, çaba harcanmayan şekilde bir şeyler elde edilirse, o kısa günün karı olur. altmetni "harcadığımız* çabaya göre çok bile kazandık" cümlesi olabilir.
  • Az işle çok kazanmak