kim kiminle nerede ne yapıyor

  • pek sarmayan derslerde kağıt üzerinde oynanan oyun.
    Kağıt sorulan soru (kim ? Kiminle ? Neredee ? Nasıl ? vb.) soru adedi kadar sütuna bölünür. Her oyuncu sütunun bir bölümünü diğer cevaplara bakmadan doldurur. Tüm sütunlar doldurulduktan sonra kağıt açılır ve her satır cümle kurularak okunur ve gülmekten yerlere yatılır.
  • Lisede çok pisleşebilen bir oyun (bkz: :/)
  • Ne yapıyor kısmına yazan adamın içindeki tüm ideolojik sosyolojik fetişist pisliği döktüğü oyundur.