kelimelerin etimolojik kökeni

 • Pediatri = pedi (çocuk) + yatros/yatri (doktor/sağaltım). Yunanca kökenli.
  Kelime anlamı ile çocuk doktoru.
  Kullanım anlamı çocuk hastalıkları ile ilgilenen bilim dalı.

  Psikoloji= Psike (anlayış / duyu / ruh) + logos/logia (öğreti / tema)
  Kelime anlamı ile ruhi öğreti.
  Kullanım anlamı ruhi hastalıklar ve problemlerle ilgilenen bilim dalı.
 • Su an tam da onunla ilgili bir kitap okuyorum. Kitapta kelimelerin etimolojik kökeni, onların doğadaki yansısından bağımsız olamaz diyor.

  Yani dent(diş) kavramını ele almış mesela. Nasıl ki dent seslenişi gözümüzün önünde sıralı dişleri canlandırıyorsa etimolojik köken de böyle doğanın seslere bir yansımasıdır diyor.

  (bkz: mr foucault)
  (bkz: kelimeler ve şeyler)
  (bkz: the order of things)

  Edit. Dent latince diş demektir.
 • çok enteresan o primitif dönemde o diyalektik nasıl olur.
 • (bkz: nişanyan sözlük)
  (bkz: sevan nişanyan)
 • Bir zamanlar yazdığım @rehitu 'nun kelimelerinsoyagaci internet sitesi geldi aklıma bu başlığı görünce.

  uğur türkçe bir kelime olabilir. divanî lügatit türk'te geçiyor. ama u'da bulamazsınız. türkçe'de ilk hecede "u" bulunmazmış, bu nedenle "oğur"a bakmanız gerekiyor. yani kaşgarlı mahmutu kaynak alırsak uğur'un kökeni türkçe.

  umsu ise bağlantıdaki çalışmada belirtildiği üzere "eski türkçede addan sıfatlar yapan +tX eki (el-ti koy-tu) çevresinde oluşmuş (-im-ti-k, -im-ti-l, -im-ti-rek) birleşikler olup aynı kelime alanında benzerlik sıfatları yapmışlardır. ... +ImsI eki de bunların anlamdaşıdır. "
 • nekrofobi= ölüm + korku. Ölüden, ölmekten korkmak.
  nekropol(i)= ölü + şehir. Mezarlık
  nekroz= Doku ölümü

  nek..... artık anladınız gerisini.

 • Genelde köken türetilen kelimeden bambaşka anlamlar ihtiva eder.


  Etimolojik köken hep ya arapçadır ya latince; ya da bir ihtimal ibranice.. Bu, bu dillerin ne kadar köklü ve eskiye dayandığını da kanıtlar ayrıca.


  ___
  (bkz: #183128) » Nekrofili.. Ölü sevicilik demektir. Bu kimseler her şeyi yok etme ortadan kaldırma eğilimindedirler.

  Tam tersi biyofilidir, yaşamsevicilik. Biyofililerse her seyi yapmak, onarmak oluşturmaktan hoşlanır.

  Kaynak: erich fromm - sevgi ve şiddetin kaynağı.

  (bkz: @psikoterapistim) hocama bir katkı da ben yapayım istedim ve yine başlıktak koptum :-/
 • etimoloji köken bilimi, etimolojik de köken bilimiyle ilgili demektir.
  anlam olarak "kelimelerin köken bilimiyle ilgili kökeni" olan "kelimelerin etimolojik kökeni" ifadesi, gereksiz sözcük tekrarından doğan anlatım bozukluğu olacağı için "kelimelerin etimolojisi" veya "kelimelerin kökeni" şeklinde söylenmesi gereken tamlamadır.
 • Kurani kerim için calislmali kesinlikle.
 • şahsımın en çok sevdiği uğraşlardan bir tanesidir kelimelerin kökenine inip araştırmalar yapmak.