karbon

  • vücudumuzda oksijenden sonra kütlece %18 lik oranıyla en fazla bulunan elementtir. Ardından hidrojen gelir.
  • Atom numarası 14 olan element.

    Fosil yakıtların yapıtaşıdır, maddeler oksijenle yandıkları zaman ortaya co2*ve su çıkarmaya meyillidir. Aynı zamanda karbon-14 metodu ile fosillerin yaşları* belirlenebilir.

    Organik kimya açısından karbon, 4 bağ yapınca stabiliteye ulaşan bir elementtir. Bu dört bağın herhangi ikisi veya üçü aynı atomlar arasında olabilir.

    Bir de karbon kağıdı vardır, yazı veya çizimlerin alttaki kağıda aynen geçmesini sağlar, böylece bir yazıyı iki kağıda tek seferde yazmış olursunuz. Eskiden sağlık karnelerinde doktorlar pek fazla kullanırdı.*