kamil koç'un host ve hostes çalıştırmama kararı

  • oldukça radikal bir karardır.
    topkek severler üzgün...

    kaynak
  • Avrupa'nın birçok yerinde var olan kendi işini kendir gör olayı ülkeye taşımaya çalışıyor. Türk insanı isyankardır. Kaynağın altında yapılan yorumlarda da bunu dile getirmişler.