istanbul

  • istanbul gibi diyar, anne gibi yâr olmaz. necip fazıl kısakürek.
  • çeşitli dil ve medeniyetlerde farklı şekillerde adlandırılmış şehirdir. grekçe'de ''vizantion'', latince'de ''bizantium, antoninya, alma roma, nova roma'', rumca'da ''konstantinopolis, ıstinpolin, megali polis, kalipolis'', slavca'da ''çargrad, konstantingrad'', vikingce'de ''miklagord'', ermenice'de ''vizant, stimbol, esdambol, eskomboli'', arapça'da ''bizantiya, el-mahsura, kustantina el-uzma'', selçuklular'da ''konstantiniyye, mahrusa-i konstantiniyye, stambul'' ve osmanlıca'da ''sersaadet, deraliyye, mahrusa-i saltanat, istanbul, islambol, darü's-saltanat-ı aliyye, asitane-i aliyye, darü'l-hilafetü'l aliye, payitaht-ı saltanat, dergah-ı mualla, südde-i saadet'' isimleriyle anılmıştır.
  • (bkz: Açık hava hapishanesi)
  • Çok keyifli bir şehir olmasına rağmen içine edilmiştir.
« / 4