islam

 • müslümanlık.

  kaynak: tdk

  "İslâm, İslamiyet veya Müslümanlık (Arapça: Bu ses hakkında الإِسْلَام (yardım·bilgi) / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir. İslâm Peygamber Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve yayılmıştır. İslâma inanan kişilere iman etmiş, inançlı anlamında mü'min veya Allah'a teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir. Zaman zaman gayrimüslim kaynaklarda tercih edilen Muhammedîlik veya Muhammedizm tanımlaması Müslümanlarca kullanılmaz.
  İslâm inancına göre, İslâm'ın kutsal kitabı Kur'an'ı oluşturan ayetler ve sureler Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed'e vahyedilir. İslâm'ın temelinde, tevhid inancı yatar ki bu kavram ilah olarak Allah'ın varlığına eşi ve benzeri olmadığına inanmak anlamına gelir.
  Başlarda siyasî, sonra da teolojik-kavramsal farklılıklar kazanmış olan Şiîlik ve ana akımı temsil eden Sünnilik, başlıca İslam mezheplerini oluşturur. İslâm toplumlarında inanç ve uygulama konuları ile ilgili çok sayıda mezhep bulunur.
  Muhammed, İslâm dinini yaymasının yanı sıra daha sonraları halife ve hanedanlarca yönetilen bir İslâm Devleti de kurmuştur. İleride imparatorluğa dönüşen bu devletin bölünmesiyle farklı bölgelerde yeni Müslüman devletler oluşmuştur."

  kaynak: wikipedia
 • fransada ağır tepki almıştır. bir ibadethane böyle aşağılanmamalı asla. yazık. linki bu
 • Kurtuluşun yolu.
 • ..is a livable religion at all.
  ..gives advices to have a great life after diying.

  Nothing to do if people refuse it.
  Also remember *
 • islam denilen dinden ilk kurtulan ülke, türkiye olacaktır. bundan 20-30 yıl önceki verilere bakacak olursak, epey mümkün. insanlar artık uyanıyor. dogmaların değil aklın ve rasyonel düşüncenin ekseriyette olduğu bir gelecek yaklaşıyor.
 • islam dininin yüzyıllarca taşıyıcılığını yapmış olan türklerin vatanı türkiye, faşistlerin sömürüsü altında ezilen mazlumların kurtarıcısı olacak ilk ülkedir.

  kendi bayrağını bile bilmezken türkiye bayrağı görünce sevinen afrika halkı da, pakistan'da hindistan'da ve dahi tüm gavur sömürüsü altında perişan edilmiş coğrafyalarda hayatta kalmak için çabalayan insanlar da belini doğrultup batı canavarının yüzüne elbet bir gün tükürecektir. türkiye bu devletlerin öncüsüdür. bu yurdun bunca alemlerden farkı iman ve ahlaktır.
 • Kör dünyanın göbeğine
  Hak yol İslâm yazacağız.
  Kuşların gözbebeğine
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Yola, ağaca, pınara
  Esen yele, yağan kara
  Yağmur yüklü bulutlara
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Koç burcuna, yay burcuna
  Bebeklerin avucuna
  Minarelerin ucuna
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Bucak bucak, köşe köşe
  Kara taşa, kor ateşe
  Yıldıza, Ay’a Güneş’e
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Askerlerin miğferine
  Kağnıların tekerine
  Buda’nın tunç heykeline
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Her kapının eşiğine
  Her sofranın kaşığına
  Balaların beşiğine
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Herkes duyacak, bilecek
  Saklanmaz gayri bu gerçek
  Yaprak yaprak, çiçek çiçek
  Hak yol İslâm yazacağız.

  Abdurrahim Karakoç

  Not: kötüleme timine armağanım olsun
 • muhammed'in son ve hak peygamber olduğunu savunanların mensubu olduğu, türkler ile büyük ölçüde yayılmış din.
  edit: abi bunu niye kötülersin ki.
 • "Hak din islamdır" sözü ile tanımlanan dindir. inanışa göre Allah katındaki din islamdır. ilk peygamberin anlattığı din de islamdır son peygamberin anlattığı din de islamdır. doğal olarak aradaki tüm peygamberin anlattığı da islamdır. Sadece bizler bu dinlere başka isimler vermişiz. Musevilik, Yahudilik, isevilik, hristiyanlık gibi isimler bizim verdiğimiz isimler. Konuyu açayım
  Musevilik: Musa peygamberin isminden türemiştir. Musa peygambere inanların ve onun öğretilerine göre yaşayanların inandığı din.
  Yahudilik: Yakup peygamberi oğlu, Yusuf peygamberin abisi olan Yehuda'nın isminden türemiştir. Aslında Yakup peygamber ile yusuf peygambere inanan ve onların öğretilerine göre yaşayanların inandığı din.
  isevilik: İsa peygamberin isminden türemiştir. isa paygambere inanan ve onun öğretilerine göre yaşayanların inandığı din.
  Hrıstiyanlık: Christ kelimesinden türemiştir. Kelime anlamıyla mesih anlamında kullanılan christ isanın mesih olduğu inanışına karşılık gelir. Bu yüzden hristiyanlar isanın mesih olduğuna inananların dini.

  Bunlara farklı isimler vermişiz. Çünkü son peygambere kadar olan bütün peygamberlerin anlattığı dinlerin ve inanışların zaman içeresinde bozulduğuna ve tahrif edildiğine inanıyoruz. aslını koruyamamış ise artık islam dini değildir demiş ve farklı bir isim vermişiz bu dinlere.

  Toparlayacak olursak islam denilen din hak din olan tek dindir. diğer dinler islam dininden bazı kısımların bozulması ve değiştirilmesi sonucunda elde edilmiş dinlerdir. Bugün inandığımız dinin islam mı olduğu yoksa müslümanlık mı olduğu konusunu bir de böyle düşünün derim. Hani hep deniyor ya gerçek islam bu değil diye. Aynı çerçevede bu konuyu da düşünmenizi isterim.
 • Olabilir de, olmayabilir de.